Cinci plaje din nordul litoralului bulgăresc al Mării Negre

            Litoralul bulgăresc măsoară circa 370km, dintre care nu mai puțin de 130km este format din plaje foarte variate ca lungime și aspect. În nord, predomină plajele liniștite, mai puțin organizate unele cu aspect mai sălbatic, în timp ce în centru și sud sunt renumitele stațiuni Albena, Nisipurile de Aur, Nessebar etc. cu plaje bine…

The Rupestral Monastery Corbii de Piatră

        About 50 km far north of Pitesti, in the village of Corbi, on the banks of the Doamnei River there is the partially rupestral monastery named Corbii de Piatră (the Stone Ravens Monastery), a place of worship carved in the sandstone. The history of the monastery is lost in the darkness…

Mânăstirea Corbii de Piatră

          La circa 50 km nord de Pitești, în comuna Corbi – satul Jgheaburi, pe malul râului Doamnei se găsește mânăstirea parțial rupestră Corbii de Piatră, un lăcaș de cult construit direct în stâncă. Istoria mânăstirii se pierde în negura vremii. Ca și în cazul Mânăstirii rupestre de la Șinca Veche…

The Rupestral Monastery of Șinca Veche

           In Transylvania, a region where Romanian, Hungarian and German communities lived together for centuries, religion has been an anchor in troubled times, and churches, monasteries and sketes tell us today their story. Two years ago I was surprised by the shape and the story of the ”St. Nicholas” Church in Densuș. Last year, I…

Mânăstirea rupestră de la Șinca Veche

          În Transilvania, o regiune în care comunitățile de români, maghiari și germani au trăit împreună secole de-a rândul, religia a constituit o ancoră în vremurile tulburi, iar bisericile, mânăstirile și schiturile ne spun astăzi povestea lor.  Acum doi ani am fost surprinsă de forma și povestea Bisericii ,,Sf. Nicolae” din Densuș, anul trecut, am…