Surprising Kavala

           I have always associated Greece history with Antiquity, perhaps because at school I have learned about its huge contribution to humanity. The history of Greece is so rich in events that you can hardly encompass it! Over the years, when I started to visit it, I had learned that this country faced shorter or…

Surprinzătorul oraș Kavala

via Site Settings ‹ idjourney — WordPress.com       Întotdeauna am asociat istoria Greciei cu antichitatea, poate și pentru că la școală am învățat despre contribuția uriașă a acesteia asupra umanității. Istoria Greciei este atât de bogată în evenimente încât cu greu o poți cuprinde! Peste ani, când am început să o vizitez, am aflat că…

Competiția Spring SuperBlog 2018

Într-o noapte albă, am descoperit întâmplător competiția Spring SuperBlog 2018. Am ezitat dacă să mă înscriu sau nu. Chiar și acum, când scriu aceste rânduri, mă gândesc dacă fac bine sau nu. De ce ezit? Pentru că nu cred în competiții. Sună ipocrit, nu? Mi se pare însă incitant că în această competiție vom scrie…

Măgura Village – an oasis of tranquility

        In the 90’s, the inhabitants of Bucharest and not only discovered the tourist potential of the Bran-Moeciu area. The inhabitants of villages in this area with a long tradition in sheep breeding have reoriented themselves to tourism. At first, people were preparing one, two rooms for the tourists eager to live a slice of…

Satul Măgura, o oază de liniște

via Site Settings ‹ idjourney — WordPress.com      În anii 90, bucureștenii și nu numai, descopereau potențialul turistic al zonei Bran-Moieciu. Locuitorii satelor din această zonă cu o îndelungată tradiție în oierit s-au reorientat către turism. La început, oamenii pregăteau una, două odăi pentru turiștii dornici de a trăi o felie de viață tradițională. Cererea…

O incursiune în sud-vestul României

via Site Settings ‹ idjourney — WordPress.com         Sud-vestul României este o regiune generoasă în ceea ce privește peisajele, monumentele de artă și de arhitectură, diversitatea etnografică etc. Pentru mine această regiune trezește amintiri plăcute, prin prisma anilor de studenție, când am petrecut două revelioane la Orșova. Atunci, am făcut o plimbare pe malul Dunării…

Lefkada on its blue

via Site Settings ‹ idjourney — WordPress.com         The Ionian Sea always impresses me with the blue nuances it imposes: blue like ink, cobalt, sapphire blue, turquoise. I can say that the color of water often eclipses the beauty of the landscape and of the beaches.          Unlike the other islands of the Ionian Sea, the island…

Albastru de Lefkada

via Site Settings ‹ idjourney — WordPress.com          Marea Ionică mă impresionează mereu prin nuanțele de albastru pe care le etalează: albastru ca cerneala, cobalt, albastru safir, turcoaz. Pot spune că de multe ori culoarea apei eclipsează frumusețea peisajului, a plajelor.           Spre deosebire de celelalte insule din Marea Ionică, insula Lefkada este legată de Grecia continentală…

The Cistercian Abbey from Cârța

via Site Settings ‹ idjourney — WordPress.com           Transylvania is an important tourist attraction due to a varied relief and the cultural and religious diversity. In recent years, passionate travelers have been revealed wonderful places with beautiful people.             Today I will tell you about such a place: the Cistercian Abbey from Cârța. Until recently,…

Abația cisterciană de la Cârța

via Site Settings ‹ idjourney — WordPress.com            Transilvania este o atracție turistică importantă datorită reliefului variat, a diversității culturale și religioase. În ultimii ani, au fost scoase la iveală, de către călătorii pasionați, locuri minunate cu oameni frumoși.             Astăzi am să vă vorbesc despre un astfel de loc: Abația cisterciană de la Cârța. Până…